ภาพเรดาร์ฝนระนอง ล่าสุด วันนี้
Date/time shown here is given as UTC | วันเวลาที่แสดงเป็นเวลาสากล (UTC)