ภาพเรดาร์ฝน สุวรรณภูมิ กรุงเทพ ล่าสุด วันนี้ เรดาร์ กทม. เกาะสีชัง, ชลบุรี เกาะล้าน เกาะไผ่ เกาะคราม

Date/time shown here is given as UTC | วันเวลาที่แสดงเป็นเวลาสากล (UTC)